About Us

เกี่ยวกับเรา

ไทย ชินโก

บริษัท ชินโก อิเล็คทริค จำกัด ถือกำเนิดขึ้นเป็นธุรกิจโดย Hansuke Momma ในเมืองคันดะ มิคุระ-โช โตเกียว และมีการต่อยอดขยายธุรกิจภายในโซนเอเชีย ซึ่ง1ในนั้นได้แก่ ประเทศไทย บนพื้นที่ใจกลางกรุงเทพ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในนาม บริษัท ไทย ชินโก จำกัด

เรามีทีมงานวิศวรรมมืออาชีพ พร้อมดูแลคุณ

• ระบบไฟฟ้าก่อสร้างทั้งหมด
• ระบบประปาและระบายน้ำ

• ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• ระบบระบายน้ำอุตสาหกรรมการบำรุงรักษาระบบโดยรวม

Message

สร้างอนาคตด้วยรากฐานที่มั่นคง
เติบโตอย่างยั่งยืน ทรงคุณค่าสู่สังคม

พบกับ

ทีมงาน

Toshimichi
Momma

CEO & PRESIDENT

Satoru
Naganuma

DIRECTOR CONSTRUCTION DEPARTMENT

Team

Connecting
through Messages

Connecting through Messages

Play Video

ใบอนุญาต
ธุรกิจ

  • ใบอนุญาตกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง เลขที่ 2676 (พิเศษ-1) ธุรกิจรับเหมาระบบไฟฟ้า
  • ใบอนุญาตกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง เลขที่ 2676 (สามัญ-1) ธุรกิจวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • ใบอนุญาตกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง เลขที่ 2676 (สามัญ-1) ธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกการดับเพลิง

ขอบเขต
ธุรกิจ

  1. การออกแบบและการก่อสร้างระบบไฟฟ้าในร่มและกลางแจ้ง / การออกแบบและการก่อสร้างระบบการผลิตและการแปลงไฟฟ้า / การออกแบบสายส่งและสายใต้ดินและการก่อสร้าง / การออกแบบระบบสื่อสารไฟฟ้าและระบบเครื่องมือวัด / การออกแบบและการก่อสร้างระบบป้องกันอัคคีภัย / การออกแบบระบบโทรคมนาคมและ LAN และ การก่อสร้าง
  2. จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  3. ลีสซิ่งเครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง

โลโก้
ของเรา

โลโก้ใหม่ของ Thai Shinko แสดงถึงเครือข่ายรูปแบบอิสระที่เชื่อมโยงผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง การออกแบบกริดอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นการแสดงออกถึงแนวคิดที่ว่าด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้า เราส่งเสริมการสื่อสารของมนุษย์และเติมพลังให้กับชุมชน ด้วยการขยายและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เราจะตระหนักถึงสังคมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในระดับมนุษย์ นี่คือข้อความที่สดใสของบริษัทของเราสำหรับอนาคต โทนสีน้ำเงินสมัยใหม่สุดเท่ และโทนสีเขียวอ่อนตามธรรมชาติ แสดงถึงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีและธรรมชาติ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยชินโกะในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการอนุรักษ์และการผลิตพลังงาน

สโลแกน
องค์กร

การเชื่อมต่อผู้คน – การเชื่อมต่อบุคคลและสังคม – การเชื่อมต่อผู้คนและธรรมชาติ สำหรับ Shinko Electric การเชื่อมต่อไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าเท่านั้น ภารกิจและแรงจูงใจของบริษัทของเราคือการค้นหาการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนกับทุกสิ่ง กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างความผูกพันของสังคม . สโลแกนขององค์กรนี้รวบรวมจิตวิญญาณของบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคมของเราเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าสู่อนาคต