โครงการปรับปรุงลดแผ่นดินไหวและ LCR ของ UNESCAP กรุงเทพฯ

โครงการปรับปรุงลดแผ่นดินไหวและ LCR ของ UNESCAP กรุงเทพฯ

ต่อเติมสำนักงาน งานไฟฟ้า ปี 2566 มูลค่า 132 ล้านบาท