โครงการ Park X เอกมัย

โครงการ Park X เอกมัย

ก่อสร้างโครงการที่จอดรถ งานไฟฟ้า มิ.ย. 63 – พ.ค. 64 มูลค่า 6.85 ล้านบาท